Konečne máte svoj vysnívaný bazén a myslíte si, že odteraz sa budete iba kúpať v priezračnej vode bez ďalších povinností? Tak vás musíme vyviesť z omylu. Aby ste si dokázali udržať kryštálovo čistú vodu počas celej sezóny, musíte svojmu bazénu venovať ešte trošku pozornosti. Nie je to nič komplikované, ale mnoho nových majiteľov bazénov nevie, ako sa správne starať o svoj nový prírastok na záhrade. V tomto sprievodcovi sa pozrieme to, ako postupovať pri údržbe bazéna a aké prípravky používať, aby vaša voda spĺňala aj tie najprísnejšie kritéria ohľadom čistoty a hygieny. Dôležitým krokom je nebáť sa, pretože po preštudovaní tohto textu to zvládne naozaj každý.

Je bazénová chémia potrebná, ak mám v bazéne filtráciu?

Bazénová filtrácia je účinný spôsob, ako pravidelne okysličovať vodu a zachytávať najväčšie nečistoty. Bazénová chémia dokáže zlikvidovať aj všetky mikroorganizmy, vírusy, baktérie, a tým zabraňuje znečisťovaniu vody a udržiava ju bezpečnú pre vaše zdravie.

Tip:

Musíte si uvedomiť, že bazénová filtrácia sa dopĺňa s bazénovou chémiou. Jedna bez druhej fungujú výrazne obmedzene.

 

Ako správne dávkovať bazénovú chémiu?

Asi si hovoríte či udržiavať čistú vodu v bazéne pomocou chémie, nemôže poškodiť vaše zdravie. Teoreticky je to možné a práve preto musíte vyberať chémiu, ktorá bude dostatočne efektívna, ale zároveň ohľaduplná k zdraviu kúpajúcich sa.

Na tento účel slúžia  jednoduché a lacné plavákové dávkovače, pripadne poloautomatické dávkovače, ktoré však majú vyššiu cenu, ale disponujú početnými nastaveniami pre uvoľňovanie chemických látok.

 

Ako aplikovať bazénovú chémiu?

Každá údržba vody pomocou chémie sa začína otestovaním vody. To znamená, že musíte odmerať hodnotu pH, ktorú zistíte za asistencie bazénového testeru. Existujú dva najrozšírenejšie druhy – kvapalný a vo forme tabliet. Každý má svoje výhody a je len na vás, s ktorým sa vám bude lepšie manipulovať.

Okrem hodnoty pH musíte zistiť aj tvrdosť vody v bazéne. Ak zistené hodnoty míňajú požadované limity, tak ich musíte upraviť do požadovaných čísel.

pH

Podľa hodnota pH zistíte či je voda v bazéne nie je príliš kyslá alebo zásaditá.

Pamätajte, že...

o       Optimálna hodnota pH musí byť na úrovni 7,0 - 7,4, aby bola vhodná na kúpanie.

o       pH viac ako 7,4 ma za následok dráždenie očí, pleti a silný pach po chlóre.

o       pH menej ako 7,0 sa prejavuje tým, že materiály z ktorých je bazén vyrobený strácajú svoju farbu, kovy začínajú oxidovať a aj vaše telo môže byť podráždené.

Keď budete vedieť, akým smerom musíte pH posunúť, stačí kúpiť správny prípravok. Ak potrebuje pH zvýšiť, hľadajte preparáty s označením plus, pre úpravu pH smerom nadol zas mínus. Spočiatku by ste mali pH kontrolovať aspoň dvakrát do týždňa, aby ste dosiahli požadovanú hodnotu. Po dosiahnutý tohto stavu, bude stačiť aj jedna kontrola za týždeň.

Tvrdosť vody

Po pH je to druhá najdôležitejšia hodnota, ktorá vás zaujíma pri vode na kúpanie. Ak na napúšťanie použijete vodu z kohútika, tak váš dodávateľ by mal poskytovať údaje o jej tvrdosti. V prípade, že použijete iný zdroj vody, tak budete musieť pristúpiť k testom.

Pamätajte, že...

Hodnoty na určenie tvrdosti vody podľa nemeckej stupnice sú:

o       0 - 4 dGH        veľmi mäkká voda

o       4 - 8 dGH        mäkká voda

o       8 - 12 dGH      stredne tvrdá (polotvrdá) voda

o       12 - 18 dGH    tvrdá voda

o       18 - 30 dGH    veľmi tvrdá voda

Voda na kúpanie je vhodná, pokiaľ nepresiahne 18 dGH. Tvrdosť vody stačí kontrolovať raz za mesiac. Presnejšie informácie získate na príslušných prípravkoch.

 

Dezinfekcia vody

Ak máte upravené hodnoty pH aj tvrdosť vody je v požadovaných úrovniach, tak je čas začať s dezinfekciou vody. Najčastejším prostriedkom, s ktorým sa stretnete je chlór.

Chlór môže byť vo forme prášku, kvapaliny, tabliet, mini tabliet na jeho forme nezáleží. Svoju úlohu splní v akejkoľvek podobe a jednoducho ho stačí vložiť do zásobníka. Podobne, ako pri pH a tvrdosti vody aj chlór musíte udržiavať v predurčenom rozmedzí: 0,3 – 0,5 mg/l.

 

Prvé napustenie bazéna

Bazén musí byť na rovine, aby sme doň mohli začať napúšťať vodu. Keď bude bazén naplnení zapnite filtráciu a začnite s kontrolou pH a tvrdosti. Pokiaľ budú namerané hodnoty v poriadku, môžete pokračovať aplikáciou chlórových prípravkov. Prvé dní po napustení musíte pravidelne kontrolovať jednotlivé prvky použitej bazénovej chémie a potom vám už nič nebráni využívať váš bazén na letné osvieženie.

 

Pri prevádzka bazéna nezabúdajte na tri základné pravidla:

·        pravidelné čistenie vody pomocou bazénovej filtrácie,

·        zbieranie voľne viditeľných nečistôt použitím sieťok alebo vysávačov,

·        pravidelne kontrolovať hodnotu pH, tvrdosť vody a chlór.

 

Ako na zelenú vodu a riasy v bazéne?

Občas sa napriek vašej nesmiernej snahe môže stať, že voda v bazéne nie je priezračná. Takýmto častým javom býva zelená voda a riasy v bazéne. Ak nastane takáto situácia, skontrolujte hodnotu pH a chlóru, lebo problém bude určite tam. V správne nachlórovanej vode s optimálnym pH, totiž neprežijú žiadne mikroorganizmy.

Pokiaľ voda páchne po chlóre, tak to znamená, že máte nedostatok voľného chlóru, pretože ten nie je takmer cítiť. Váš problém je v prebytku viazaného chlóru, ktorý je následkom vysokého pH vody, ktoré musíte znížiť. Aplikujte protiriasový prípravok a nechajte pustenú filtráciu. Ak máte v bazéne väčšie množstvo rias, tak ich odstraňujte aj mechanicky.

 

AKO PREDÍSŤ ZNEČISTENIU BAZÉNA:

1.      Vstup do bazéna by mal byť cez miesto, kde si môžete očistiť nohy. Inak budete neustále loviť nečistoty v podobe lístia, trávy alebo hliny z dna vášho bazéna. Najlepším riešením by bola bazénová sprcha, ale dobre poslúži aj vedro, alebo vanička z vodou na očistu pred vstupom do bazéna.

2.      Nezabúdajte bazén zakrývať. Možno sa vám to zdá ako mrhanie peňazí, ale po jednej sezóne bez plachty si uvedomíte, že to naozaj stojí zato. Navyše, ceny krycích plachiet dokážete nájsť už od pár desiatok eur.

3.      Pravidelne kontrolujte úroveň pH a udržujte ho v rozmedzí 7,0 – 7,6.

4.      Nezabúdajte kontrolujte aj hodnotu tvrdosti vody, tá by nemala presahovať 18 dBH.

5.      Dezinfikujte, aby ste predišli špinavej vode a rozmnožovaniu mikroorganizmov.

6.      Na rozptýlenie bazénovej chémie používajte plaváky. Svojím pohybom po hladine dokážu lepšie rozptýliť chemické látky, tak aby sa poriadne premiešali s vodou.

7.      Aspoň raz denné púšťajte bazénovú filtráciu.

8.      Nezabúdajte čistiť aj dno a steny bazénov.

 

ALTERNATÍVNE METÓDY PRE ČISTÚ VODU V BAZÉNE

Udržiavať čistý bazén bez najrozličnejších mikroorganizmov, rias, vírusov sa dá aj bez používania veľkého množstva chémie. Povieme si o dvoch alternatívnych možnostiach – slanej vode v bazéne a UV žiarení.

Slaná voda v bazéne

V posledných rokoch sa čoraz viac dostáva do popredia údržba vody v domácich aj verejných bazénoch pomocou soli. Najskôr však vyvrátime dva základne mýty o používaní slanej vody v bazéne:

·        Mnohým ľuďom hneď napadne, že ide o bezchlórovú technológiu. Ale opak je pravdou. Používanie slanej vody v bazéne je chlórový systém, takže ak ste ho chceli využívať, pretože ste alergickí na chlór, tak to nie je dobré riešenie, hoc takto vyprodukovaný chlór je menej dráždivý pre váš organizmus a je pomerne čistý. No stále je to iba chlór.

·        A nečakajte ani, že takto udržiavaný bazén pomocou soli bude mať liečivé až blahodarne účinky na vaše telo. V obmedzenej forme sa nájdu, ale určite nebudú dosahovať tie z morskej vody, pretože slanosť je asi 10krát nižšia ako v mori.

 

Ako funguje ošetrovanie vody v bazéne pomocou soli?

Všetko je založené na prírodnom procese. Na to aby bol váš bazén dokonale čistý, budete potrebovať tri základné zložky: vodu, soľ a elektrickú energiu. Ak ste dávali v škole pozor, tak si možno spomeniete na proces nazývaný elektrolýza.

Celé to funguje tak, že pod vplyvom elektrického napätia dochádza k vytváraniu plynného chlóru, ktorý sa premiešava s vodou a výsledkom je kyselina chlórna. To však nie je všetko. Počas tohto deja vznikajú aj ozón a kyslík, ktoré majú rovnako priaznivé dopady na čistotu vody. Celý proces elektrolýzy ochraňuje bazén pred mikroorganizmami prostredníctvom dezinfekčných činidiel, ktoré vznikajú v dôsledku elektrochemickej reakcie.

 

Koľko soli budem potrebovať do bazéna?

To sa dá hravo vypočítať. Salinita v bazéne sa musí pohybovať v rozmedzí 0,4 až 0,5 % na 1 m3. Jednoducho ju pridáte do bazéna alebo do na to určeného zariadenia a zapnete filtráciu pre jej lepšie rozpustenie.

 

Aké by malo byť pH pri používaní soli v bazéne?

Nemusíte sa báť, že aplikáciou soli sa bude pH výrazne meniť. Pri tomto priebehu vzniká hypocholiritan, ktorý má neutrálne pH. Pri slanej vode je dokonca možná, mierne zvýšená hodnota pH, pretože čistiaca funkcia je aktívna aj pri vyššom pH.

Využívanie slanej vody v bazéne patrí medzi najohľaduplnejšie spôsoby ošetrenia vody. Ide o metódu, ktorá je priaznivá nielen pre človeka, ale aj pre celé životné prostredie, pretože nevznikajú nebezpečné látky, ktoré by ho ohrozovali.

 

Výhody slanej vody v bazéne

+        Nízke prevádzkové náklady. Ušetríte na výdavkoch za ošetrenie vody, pretože peniaze vynaložené pri tomto spôsobe sanitácie sú nepomerne nižšie ako u bazénovej chémie.

+        Pohodlne zlikvidujete vírusy, baktérie aj riasy a nemusíte používať nebezpečné chemikálie, ktoré by sa mohli dostať do rúk detí.

+        Medzi pozitíva môžeme započítať aj zníženie chlórového zápachu, voda je oveľa príjemnejšia a vytvára dojem ako by ste boli pri mori. Voda bude menej agresívna pre ľudský organizmus, takže napríklad otvorenie očí pod vodou bude neporovnateľne príjemnejšie.

Nevýhody slanej vody v bazéne

-         Napriek tomu, že koncentrácia soli je niekoľkokrát nižšia ako v mori, stále musíte rátať s rýchlejšou koróziou kovových časti bazéna.

-         Pri používaní slanej vody bude postupom času potrebné vymeniť aj nerezové komponenty za titánové.

-         Negatívom je aj odstraňovanie odpadovej vody. Tá sa totiž nesmie vypúšťať do čističiek odpadových vôd.

-         Budete musieť pretrpieť menej presnú kontrolu chlóru, ktorá je vyjadrená iba v %.

-         Obstarávacia cena špeciálnych dávkovačov nepatrí medzi ľudové.

 

Dezinfekcia vody v bazéne pomocou UV-C

Posledný spôsob sanitácie vody, ktorý spomenieme je možnosť využiť biologickú úpravu vody prostredníctvom UV-C žiariča.

Slovo biologická sa tu nespomína náhodou. Ide totiž o jednu z najpriaznivejších metód pre životné prostredie, akú môžete vyskúšať. Založená ja na výraznej eliminácií chemikálii (v priemer o 70%) v bazénoch všetkých veľkostí. Tento proces funguje pri hodnote pH na úrovni 7,2 a množstvo chlóru sa zníži na 0,2 mg/l.

 

Ako funguje UV-C žiarič v bazéne?

Voda z bazéna prechádza cez UV-C zariadenie, kde dochádza k jej ožarovaniu pomocou ultrafialového vyžarovania. Toto žiarenie má takú vlnovú dĺžku (253,7 nm), ktorá dokáže zabíjať baktérie všetkého druhu. Funguje to na princípe rozkladania DNA, ktorú majú všetky živé organizmy, ktoré znečisťujú vašu priezračnú vodu.

Pri UV-C prístrojoch sa kladie dôraz na intenzitu elektromagnetického žiarenia. Jeho sila musí byť dostatočná, aby dokázala vyhubiť čo možno najväčšie percento baktérií. Dobre fungujúci žiarič musí byť schopný eliminovať minimálne 95 % všetkých organizmov vo vode (preto sa používa minimálna dávka chlóru pre 100 % úspešnosť).

Negatívom je aj kolísanie pH, ktoré musíte častejšie kontrolovať a samozrejme vyššia obstarávacia cena.

  • PesiaZona.sk
  • 27.11.2014
  • 14
  • bazén,voda v bazéne,ako sa starať o vodu v bazéne
  • Vaše hodnotenie

Diskusia

avatar

katka 05.07.2015 16:44

Dobrý deň. Práve sme napustili bazén,po dvoch rokoch.Chceli sme ho vyhodiť,pretože bazén je zotročovateľ človeka a jeho peňaženky. Bazénová chémia je super drahá. Jeden človek mi poradil, že on dáva do bazéna len bazénové savo a 10 škatuliek jedlej sódy bikarbóny a vraj sa mu voda nepokazí až do konca sezóny. Viete mi povedať čo na tom môže byť pravdivé, čo vlastne spôsobí sóda? Ďakujem.

Páči sa mi to (190) / Odpovedať


avatar

Dominika 07.07.2015 13:16

Dobrý deň. Ja používam len savo na bazény a musím povedať, že to nieje žiadna výhra. Každé ráno je voda žltá, pri vysokých teplotách pridávam potrebnú dávku každý deň a je to stále to isté. Teraz akurát študujem všetky prípravky, ktoré sa majú používať pretože u nás to savo fakt neúčinkuje. Je síce pravda, že ak sa Vám urobia v bazéne riasy, šoková dávka savom vodu veľmi rýchlo vyčistí ale na udržiavanie vody podľa mňa nieje vôbec dobré.

Páči sa mi to (24) / Odpovedať


avatar

Zdenek 13.08.2015 17:23

Dobrý den, je to tak, chemie se může hodně prodražit. Dají se ale použít i alternativy jakou třeba UV lampy. Osobně s nimi nemám velké zkušenosti, ale mám na ně od známých spíše pozitivní ohlasy, pokud jsou používány správně. Stále je však nutné upravovat pH vody, aby lampa správně fungovala. Všechnu chemii tím tedy neodbouráte, ale drtivou většinu ano. Více informací o UV lampách si můžete v případě zájmu přečíst např. zde: http://www.bazenyshop.sk/poradna/uv-lampy/ Bazénovému SAVO nefandím. Ale jedlá soda by asi mohla být OK. Zdraví nebezpečná není. Je zásaditá, takže by teoreticky mohla nahradit různé pH+ přípravky. Každopádně nezapomeňte, že ne všichni mají stejnou kvalitu vody. Takže pokud má zmíněný pán kyselou vodu, tak mu jedlá soda pomoci může, ale vám nemusí. :) Pěkný den Zdeněk

Páči sa mi to (4) / Odpovedať


avatar

Michaela Nav. 06.07.2015 22:28

prosím, čo s vodou z bazéna? na smečku bolo http://domazahrada.sk/co-s-pouzitou-vodou-z-bazena-na-polievanie-ci-prec-s-nou/ že sa nesmie vylievať do záhrady a my sme každý rok vylievali na trávnik a do ríbezlí aj tú solenú vodu a neprotestovali ani susedia a ani nikto. Do akej miery sme si poškodili spodnú vodu? Alebo do akej miery sme to skrátka po**** ? Do kanála vodu z bazéna tento rok dostaneme jedine tak kýblami a chôdzou asi 60 metrov. Na to fakt nemám ani nervy. Za koľko sa VYPARí SAMO OD SEBA TAKýCH 1000 LITROV?

Páči sa mi to (54) / Odpovedať


avatar

Monika 15.05.2016 10:02

Ja pouzivam na zaciatku chloršok a potom len tabletky chlorove, ked treba vyrovnáme ph, minulý rok bolo velmi teplo tak sme použili prostriedok na krištáľovú vodu, ten sadava v menších dávkach tak ešte zostal. A manzel vodu vypustil tak, že tam vložil ponorku a zapol. Voda bola preč za pár hodín . Už sa teším na tohtoročnú sezonu. Leto ma byť horúce a nusim chodiť na preplnené kúpaliská .

Páči sa mi to (7) / Odpovedať


avatar

Stefan Nagy 01.02.2016 20:20

Dobry den.pre hociaku upravu bazenovej vody je potrebne spravne zvolit cas fitracie a ta by mala byt cez den aspon 8 hod .spravne zvolit hydrauliku vody -vhanat vodu do skimmera .ciastocne otvorit dnovu vpust Co sa tyka chemizacie tu plati ,nekupovat lacne pripravky na dezinfekciu bazenovej vody . niektore znizuju ph v bazenovej vode aj ked to nepotrebujete a za nasledok mate vyblednuty bazen.kazdy bazen by sa mal startovat chlorsokom podla navodu a pripravkom na znizenie tvrdosti vody.to ma za nasledok nizsej spotreby ph -.na ustalenie ph.7,2 co sa tyka slanej upravy so salinatorom tiez plati lacnejsy vyjde drahsie -skor sa opotrebuje cella na vyrobu kys.chlornej. a na druhej strane nici vsetky povrchy vbazene. Nevahajte napustit bazen z vodovodu ,lebo ta uz je upravena voda a vyjde lacnejsie neobsahuje enormne mnozstvo zeleza a manganu.a je ciastocne zmekcena. uv-c lampa rozburava chloraminy ak pouzijete doplnkovu chemiu chlor.voda nezapacha. ale tiez ma obmedzenu zivotnost cc 4 sezony .

Páči sa mi to (5) / Odpovedať


avatar

Jana Havlová 27.05.2016 09:56

Máme teraz nový bazén so salinátorom. Po napustení vody a spustení bazéna do prevádzky nám zostali drsné steny bazéna. Ako odstrániť nánosy na stenách bez toho, aby sme museli vypustiť vodu. Vodu máme čistú krásnu.

Páči sa mi to (20) / Odpovedať


avatar

Ida 02.07.2016 18:36

Tak toto by zaujímalo aj mňa. Tiež máme vodu v bazéne čistučkú a po stenách fólie je nános čohosi. Nie je to drsné, skôr klzké a mazľavé. Čo s tým?

Páči sa mi to (26) / Odpovedať


avatar

Slv 06.10.2016 17:01

Pomoct by Vam mohol aj tento ebook, ktory je zadarmo :) http://www.virivkysaunybazeny.sk/index.php/component/flexicontactplus?config_name=tajomstva Vela zaujimavých informácii :)

Páči sa mi to / Odpovedať


avatar

Michal 31.10.2016 09:41

kontaktujte predajcov Magiline http://magilinebazeny.sk/kontakt/ radi Vám odpovedia na Vaše problémy

Páči sa mi to / Odpovedať


avatar

anna 18.11.2016 20:41

Pozrite si stranku www.starostlivostovodu.sk zaujimave informacie. Bezchlorova starostlivost setrna k prirode, ale aj k nasmu zdraviu.

Páči sa mi to (2) / Odpovedať


avatar

peter 25.06.2017 12:12

Dobry den zaujima ma uv lampa na upravu vody do bazena. Kupil som uv lampu 36W na nechty a prerobil som ju na 24V kvoli bezpectnosti. Lampe som urobil plavak v podobe polystyrenu do ktoreho som urobil dieru nan som pripevnil uv lampu a na noc si lampa plava po hladine a ziari do vody. Voda ja fajn verim ze to funguje. Okrem toho davam savo a pieskovu filtraciu. Mate k tomu daky postreh ci ma s tym dakto skusenosti pripomienky?

Páči sa mi to / Odpovedať


avatar

Andie 26.06.2017 22:15

Preco sa dava do bazenu chlor?

Páči sa mi to / Odpovedať


avatar

Martin 24.07.2017 15:12

Dobrý deň prosím o radu aplikoval som pripravok proti riasami do bazéna a dal namiesto litra dva a voda pri filtráciu pení sa sa tento problém niejako odstranit.dakujem.

Páči sa mi to / Odpovedať


Pridať komentár

Informujte ma o nových príspevkoch emailom

Pridať komentár

Zdielať

Celkové ohodnotenie

Kategórie článku

Kategórie